Анонси

Поточний номер

№ 40 (2019): Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО)
Опубліковано: 2019-12-24

Весь випуск

Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО)

  • DOI:10.14308/ite
  • ISSN: 2306-1707 (онлайн), 1998-6939 (друк.версія)
  • Рік заснування: 2008
  • Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18045-6895 ПР від 27.05.2011

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України (постанова президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3 та наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015, № 747) у галузі Педагогічні науки.

Місія

ІТО є каналом поширення та передачі знань, де вчені, практики та дослідники можуть обговорювати, аналізувати, критикувати, синтезувати, спілкуватися та підтримувати розробку та впровадження ІТ і пов'язаних з ними наслідків у всіх аспектах їх використання
у сфері освіти.

Мови

У ІТО публікуються статті написані англійською, українською або російською мовою. Анотації публікуються трьома мовами.

Сфера

ITО публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами. У журналі також публікуються статті присвячені вирішенню наукових, дидактичних, організаційних і технологічних проблем, спрямованих на створення, розповсюдження, і використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні і навчанні.

Індексування

ІТО індексується:

Головний редактор

Заступники головного редактора

Редакційна колегія

Відповідальні секретарі

Літературний редактор

Адреса редакції