ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕВІД’ЄМНОГО КОМПОНЕНТА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

  • М. В. Давидовський Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Запоріжжя
  • І. М. Сокол Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Запоріжжя
Ключові слова: система післядипломної педагогічної освіти, освітній процес, віртуальна платформа, Moodle, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Організування віртуального освітнього процесу в системі післядипломної педагогічної освіти може допомогти більш ефективно будувати взаємодію між обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти та іншими суб’єктами освітньої діяльності. Для вирішення цього завдання на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було розгорнуто платформу Moodle як складову частину «Освітнього середовища Запорізького регіону» (https://ele.zp.ua/moodle), за допомогою якої упродовж вересня 2017 р. – жовтня 2018 р. організовано курси підвищення кваліфікації для 220 груп; організовано і проведено дистанційні тренінги; проведено обласний етап конкурсу «Учитель року-2018»; запроваджено низку вебінарів та онлайн конференцій; реалізовано взаємодію навчального відділу ОІППО зі структурними підрозділами інституту; проведено моніторингове дослідження щодо вивчення рівня сформованості здатності до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів учнями 9-х класів закладів загальної середньої освіти області. Стаття присвячена організаційним, навчально-методичним та програмно-технічним аспектам організації віртуального освітнього процесу на базі розгорнутої дистанційної платформи освітнього середовища Запорізького регіону.
Проте, необхідно зазначити низку проблем, що вимагають подальшого вирішення. Так, великий відсоток слухачів КПК мають низький рівень ІТ-компетентності, що ускладнює та уповільнює роботу з платформою: низький загальний рівень роботи з ПК; відсутність розуміння понять «браузер», «електронна пошта», «логін» тощо; невміння працювати з електронною поштою; незнання своїх логінів та паролів для входу до e-mail; психологічний страх перед комп’ютером.
Напрями подальших розвідок убачаємо у продовженні реалізації обласного проекту «Розвиток ІТ-компетентності вчителів»; підключення нових функцій до організування віртуального освітнього процесу та подальшого розвитку єдиного інформаційного простору Запорізького регіону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання


1. Василенко, Н. В. (2015). Технологія організації самостійної роботи в системі безперервного навчання педагогічних працівників. Відновлено з https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2880.
2. Воротникова, І. П. (2016). Удосконалення післядипломної педагогічної освіти на основі впровадження ІКТ. Відновлено з http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp18/ vorotnikova_ zaporozhe_stattja.pdf
3. Давидовський, М. В. & Сокол, І. М. (2018). Організація віртуального освітнього процесу в системі післядипломної педагогічної освіти. Тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ.конфер. «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (Черкаси, 17-18.05.2018), 68 - 70.
4. Міністерство освіти і науки України (2018). Концепція розвитку педагогічної освіти. Відновлено з https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.
5. Колос, К. (2011). Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук 13.00.10.
6. НАПН України & Університет менедж. освіти (2014). Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій.
7. Ляхоцька, Л. Л. (ред.) (2017). Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання: методичні рекомендації.
8. Телятник, К. В.& Сокол, І. М. (2015). Створення віртуального навчального середовища засобами сучасних Інтернет-технологій. Вісник Запорізького національного університету, 1 (24), 183 191.
9. MoodleMoot Ukraine (2015). Третя міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Київський національний університет будівництва і архітектури, 21-22 травня 2015. Відновлено з http://2015.moodlemoot.in.ua/.
10. Henderson-Sellers, B. & Gonzalez-Perez, C. (2008). Standardizing Methodology Metamodelling and Notation: An ISO Exemplar. UNISCON 2008, LNBIP, 5, 1 - 12.
Опубліковано
2018-12-28
Сторінки
040-050
Як цитувати
Давидовський, М. В., & Сокол, І. М. (2018). ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕВІД’ЄМНОГО КОМПОНЕНТА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (37), 040-050. https://doi.org/10.14308/ite000679