ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У КОЛЕДЖАХ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

  • Т. Д. Іщенко Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»», Київ
  • С. В. Євстрат’єв Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»», Київ
Ключові слова: інституційний репозитарій, інформаційний ресурс, Відкритий доступ, комплекс методичних заходів, комп’ютерне тестування, незалежний замір знань, попредметний аналіз результатів, пошук інформації, рівень освітніх послуг

Анотація

У статті розглянуто сучасні методи перевірки якості знань, застосування їх на різних етапах навчання. Проаналізовано думки експертів про переваги і недоліки використання комп’ютерного тестування. Наведено результати незалежного заміру знань студентів коледжів аграрного профілю на платформі LCMS (Learning Content Management Systems) MOODLE як інструменту, який щорічно проводить державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Продемонстровано випадки стало низьких результатів з певних дисциплін порівняно з іншими закладами освіти, запропоновано шляхи диференційованої методичної допомоги із залученням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, наведено принципову схему циклу взаємодії науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» та іншого закладу освіти для підвищення якості освітніх послуг, що надаються. Визначено інструментарій для підвищення рівня якості освітніх послуг, а саме: незалежне комп’ютерне тестування на платформах LCMS, формування комплексу методичної допомоги на основі сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій і аналіз результатів взаємодії закладу освіти і науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Акцентовано на потребі створення і наповнення сучасними методичними і навчальними матеріалами вітчизняних баз електронних матеріалів для поліпшення якості освітніх послуг в аграрних закладах освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання


1. Shakhina, I. & Ilyina, O. (2016). Organization of quality control of students knowledge using electronic testing. Physico-mathematical education, 4, 152-157. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2016_4_34.
2. Bereza, I. S. (2017). Implementation of computer-based testing technology for assessing students knowledge at HEIs. Pedagogy of higher and secondary schools, 1, 3-12. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2017_1_3.
3. Adamova, I. & Bahriy, K. (2012). Testing as a form of control and diagnostics of student knowledge.
Origin of pedagogical skills, 9, 3-6. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21... OWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vpm_2012_9_28.pdf.
4. Mulyavka, V. (2015). Whether to idealize independent external evaluation? Retrieved from https://commons.com.ua/uk/chi-varto-idealizuvati-zno/.
5. Yevstratyev, S. V. (2018). Electronic educational resources as a tool for updating educational activities. AgroTerra, 1, 28-32.
6. NGO Center forinternational projects ―Euroosvita‖ (2011) Independent external evaluation in Ukraine (historical background). Retrieved from http://euroosvita.net/?category=17&id=1128.
7. Tarchenko, N. (2018). “To learn – to pass – to forget” is a circle in which thousands of Ukrainian students live and can not leave. Retrieved from https://life.pravda.com.ua/columns/2018/06/7/231445/.https://life.pravda... 231445/.
8. Educational portal (2013). Education: prospects for development of Independent external evaluation. Retrieved from http://www.osvita.org.ua/articles/1589.html.
Опубліковано
2019-02-25
Сторінки
20-29
Як цитувати
Іщенко , Т. Д., & Євстрат’єв, С. В. (2019). ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У КОЛЕДЖАХ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (39), 20-29. https://doi.org/10.14308/ite000693