ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ QR-КОДІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Т. В. Бондаренко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань http://orcid.org/0000-0001-9330-9661
Ключові слова: QR, QR-код, двовимірні штрихові коди, мобільне навчання, технології створення та розпізнавання QR-кодів, технологія використання QR-кодів

Анотація

Технологія створення та розпізнавання QR-кодів отримала широке застосування у вітчизняному бізнесі, маркетинговій галузі, в соціальних проектах, а також стала інноваційним інструментарієм поширення та отримання інформації в освітньому середовищі. У статті проаналізовано ступінь вивченості QR-кодів у науковій літературі, виявлено історичні особливості, галузі використання, висвітлено зміст кодування інформації, відзначено різницю між статичною та динамічною подачею вихідних даних, розглянуто форми організації навчальної діяльності за допомогою двовимірних штрихових кодів, а також описано та подано приклади застосування цього інструменту в освітньому процесі викладачами закладів вищої освіти.
Під час проведення опитування встановлено, що студенти мають досвід використання QR-кодів у банківській чи туристичній сфері, в якості реалізації можливості отримати вичерпну інформацію про товари та послуги. На жаль, у освітній діяльності застосовували QR-коди лише 9% опитаних. Педагогічна мета використання технології QR-кодів визначається можливістю реалізації інтенсивних форм та методів професійного навчання, підвищення мотивації освітньої діяльності за рахунок застосування сучасних засобів зчитування, опрацювання, відтворення інформації, підвищення рівня теоретичних основ сприйняття даних, формування умінь реалізовувати різноманітні форми самостійної діяльності зі збору та обробки необхідного контенту.
У процесі педагогічного експерименту, що проводився серед студентів напряму підготовки «014.09 Середня освіта. Інформатика» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, встановлено, що технологія використання QR-кодів має достатній потенціал для активізації навчальної діяльності, дозволяючи підвищити рівень фахових компетентностей майбутнього учителя інформатики, забезпечуючи ефективність і якість навчального процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання


1. Wearesocial (2018). Digital in 2018: World’s Internet users pass the 4 billion mark. Retrieved from https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018.
2. The number of available population of Ukraine (as of January 1, 2018) (2018). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/en/publ_new1/ 2018/zb_chnn2018.pdf.
3. Ukrinform (2018). Ukrainians are actively “trampling” smartphones. Top mobile apps. Research. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2421397-ukrainci-aktivno-prib....
4. Tkachuk, G.V. (2018). Features of the introduction of mobile learning: perspectives, advantages and disadvantages. Information technologies and learning tools, 64, 2. Retrieved from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1948.
5. Zasadna, Kh. O. (2014). QR-coding and alternative technologies. Financial Space, 3 (15), 103-108.
6. Shapoval, S., Romanenko, R. & Forostyana, N. (2011). Perspectives of the use of matrix codes in the educational process. Bulletin of KNTEU, 5, 98-106.
7. Voronkin, O. S. (2014). The Possibilities of Using the System of QR-Codes in Higher School, collection of scientific works of the 4th International Scientific and Practical Conference FOSS Lviv 2014 (pp. 145-149).
8. Yekhalo, Yu. V. (2014). Elements of the mobile learning environment. Newest computer technologies, Volume XII: special issue «Cloud technologies in education», 152-157.
9. Demir S., Kaynaka, R. & Demir, K. A. (2015). Usage Level and Future Intent of Use of Quick Response (QR) Codes for Mobile Marketing among College Students in Turkey. Social and Behavioral Sciences, 181, 405-413.
10. Sanchez-Azqueta C., Celma, S., Aldea, C., Gimeno, C. & Cascarosa, E. (2018). Using hyperdata in a laboratory of electronics QR codes applied to experimental learning, Global Engineering Education Conference “Emerging Trends and Challenges of Engineering Education” (pp. 467-471).
11. Ashford, R. (2010). QR codes and academic libraries: Reaching mobile users. Retrieved from https://digitalcommons.georgefox.edu/libraries_fac/11 .
12. Romakin, V. V. (2006). Computer analysis of data. Mykolaiv: Petro Mohyla Black Sea State University Publishing.
13. Page, E.B. (1963). Ordered Hypotheses for Multiple Treatments: A Significance Test for Linear Ranks. Journal of the American Statistical Association, Vol. 58, № 301, 216 – 230.
14. Probability Theory. Mathematical statistics. Mathematical Methods in Psychology (2009). Tables of functions and critical points of distributions. Kharkiv: National University of Civil Defence of Ukraine.
15. Bespalko, V. P. (2006). Parameters and criteria of the diagnostic target. School technologies, 1, 118 128.
Опубліковано
2019-02-04
Сторінки
30-40
Як цитувати
Бондаренко , Т. В. (2019). ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ QR-КОДІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (39), 30-40. https://doi.org/10.14308/ite000694